parciální

Parciální (latinsky partialis) = částečný

Např. parciální (částečný) výkon, parciální (částečná) resekce, parciální (částečná) mastektomie, parciální (částečná) odpověď nádoru