petidin (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Petidin působí interakcí s opioidními receptory v mozkové kůře a dalších strukturách mozku. Petidin má tlumivý účinek na CNS. Výrazně tlumí akutní a chronickou bolest, vyvolává celkovou uvolněnost euforii.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba silné akutní bolesti.
  • Paliativní léčba nezvladatelné dušnosti

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová podkožní nebo pomalá nitrožilní injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Petidin má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.