prediktivní onkodiagnostika

Cílem lékařů je navrhnout každému nemocnému léčbu, která pro něj bude nejvhodnější, a to jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska snášenlivosti.

Prediktivní onkologie / onkodiagnostika se zabývá vyhledáváním faktorů, které mohou mít prediktivní (předpovědní) význam pro určení léčebného postupu a zaváděním jejich užívání do klinické praxe. Může se jednat o charakteristiky nemocného (pohlaví, anamnéza kouření apod.), ale především o genetické a biologické vlastnosti zdravých tkání nebo samotného nádoru (např. vyšetření biomarkerů, genomický / proteomický profil, ap.)