prevence

Prevence je soubor opatření, jejichž cílem je zabránit vzniku nějakého jevu, situace, například určité nemoci. Například očkování je prevencí proti vniku příslušného onemocnění. Na vzniku nádorů se podílí řada faktorů, preventivní opaření jsou proto komplexní, zahrnují jak environmentální opaření (např. vyloučení známých kancerogenů z prostředí), tak opatření individuální (úprava životosprávy). Tato opatření se shrnují pod pojmem primordiální a primární prevence.

Součástí prevence je i skríning, který může odhalit přednádorové stavy (například polyp v tlustém střevu, změny na děložním čípku) nebo nádorové onemocnění v časném stádiu (mamografie), kdy je vysoká pravděpodobnost vyléčení. Pro časné odhalení již probíhajícího onemocnění se užívá pojem sekundární prevence.

Terciární prevence zahrnuje při již probíhajícím onemocnění opatření, která mají zabránit dalšímu zhoršení a vést naopak ke zlepšení, jedná se především o účinnou léčbu a včasné odhalení případného relapsu.

Více v sekci Onkologická prevence

Související pojmy