prometazin (účinná látka)

Lék ze skupiny antihistaminika

Mechanismus účinku léku

  • Prometazin působí antagonisticky na cholinergní histaminové alfa-adrenergní a serotoninové receptory. Klinicky významné jsou účinky antialergické vegetativně tlumivé silné účinky sedativní (zklidňující) až účinky navozující spánek. Působí příznivě u některých dyskinetických syndromů a má antiemetické účinky.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Užívání je spojeno s rizikem vzniku ospalosti, zhoršení reakčního času a zhoršení schopnosti soustředění

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.