radioterapeut

Radioterapeut je lékař indikující, připravující a provádějící radioterapii (léčbu zářením). Při zpracování ozařovacího plánu spolupracuje s radiologickým fyzikem, každodenní ozáření pak provádějí radiologičtí laboranti.