risperidon (účinná látka)

Lék ze skupiny antipsychotika neuroleptika

Mechanismus účinku léku

  • Risperidon je selektivní antagonista různých receptorů v nervové soustavě

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba deliria

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy
  • Užívá se bez ohledu na jídlo

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Risperidon má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem k jeho účinku na nervový systém a účinku na zrak by pacienti neměli řídit nebo obsluhovat stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.