rohovějící (keratinizující) karcinom

Rohovění (keratinizace) je ukládání keratinu v buňkách dlaždicového epitelu. Keratinizace vede ke zpevnění tkáně, která je pak mechanicky odolná. Jedná se o normální jev v povrchové vrstvě kůže a např. v nehtech. 

Buňky dlaždicobuněčného karcinomu si mohou ponechat schopnost rohovění, takový nádor se označuje jako rohovějící (keratinizující), pokud k tvorbě keratinu nedochází, kde o nádor nerohovějící (nekeratinizující). Jde o jednu z charakteristik, kterou popisuje patolog při histologickém vyšetření.