tietylperazin (účinná látka)

Lék ze skupiny antihistaminika

Mechanismus účinku léku

  • Tietylperazin patří do skupiny léků, jejichž účinkem je blokáda dopaminergních receptorů. Tyto receptory se nacházejí ve strukturách CNS regulujících fyziologické procesy spojené se zvracením a závratí. Blokáda těchto struktur způsobuje přerušení eferentních signálů stimulujících efektory procesu zvracení. Tietylperazin pravděpodobně inhibuje také vagové autonomní aferentní impulsy.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou až třikrát denně
  • Čípky zaváděné do konečníku jednou až třikrát denně
  • Nitrosvalová nebo (výjimečně) nitrožilní injekce jednou až třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Léčivý přípravek může zpomalit pacientovy reakce. Doporučuje se opatrnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.