thyrotropin alfa (účinná látka)

Lék ze skupiny systémová hormonální léčiva

Mechanismus účinku léku

  • Thyrotropin alfa je rekombinantní lidský thyreotropní hormon se srovnatelnými vlastnosti jako přirozený lidský thyreotropní hormon (TSH). Vazba thyrotropinu alfa na receptory TSH na epiteliálních buňkách štítné žlázy stimuluje absorpci a metabolismus jódu a syntézu a uvolňování hormonů štítné žlázy (thyreoglobulin, trijódothyroninu -T3 a tyroxinu T4).
  • Vysoká hladina TSH je nutná při vyšetření nebo léčbě radiojódem, aby byl jód nádorovými buňkami dostatečně absorbován.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová injekce dva dny po sobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může snížit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, protože byly hlášeny závratě a bolesti hlavy.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen