iobenguan (131I) (účinná látka)

Lék ze skupiny terapeutická radiofarmaka- sloučeniny jodu-(131I)

Mechanismus účinku léku

  • Iobenguan-(131I) je sloučenina, která se specificky vychytává v adrenergních neuronech a podobných tkáních, nejvíce ve dřeni nadledvin. 131I emituje záření beta s dosahem asi 0,5 cm a záření gama.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 1-4 hodiny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly popsány.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.