typing

Typing je mikroskopické stanovení typu nádoru, především rozlišení nádoru benigního a maligního a dále z jaké výchozí tkáně nádor vznikl. Dle zjištěného typu pak následuje řada speciálních vyšetření k určení přesného podtypu nádoru, což je nutné k rozhodnutí o nejvhodnější léčbě.