okultní krvácení / hemokult

Okultní (skryté) krvácení (OK) do stolice je krvácení, které není ve stolici makroskopicky patrné, ale je zjistitelné při vyšetření vzorku stolice. Může souviset se zánětem, polypem, adenomem nebo kolorektálním karcinomem

Hemokult je vyšetření na přítomnost okultního krvácení. Využívá se buď barevná chemická reakce, která však zachytí např. i některé látky z potravy (před vyšetřením je nutné dietní opatření), nebo nověji rekce specifické protilátky (dieta není nutná). Při pozitivním nálezu by se vždy mělo provést kolonoskopické vyšetření, které ozřejmí příčinu krvácení.

Pokud je zdrojem krvácení polyp, je možné jej při kolonoskopii odstranit a předejít tak jeho postupné proměně v karcinom. Negativní výsledek neznamená, že střevo je zcela v pořádku, vyšetření by se proto mělo opakovat za rok či dva.

Podívejte se na video Diagnostika okultního krvácení do stolice na webu MojeMedicina.cz