kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom / (adeno)karcinom tlustého střeva a konečníku patří k nejčastějším zhoubným nádorům. Vznik nádoru je dlouhodobý proces, zpravidla předchází vznik polypu a adenomu.

Polyp, adenom a časný karcinom se projevuje zpravidla pouze krvácením, které lze odhalit vyšetřením na okultní krvácení. Pokud je pozitivní, následuje kolonoskopické vyšetření, při než je možné případný polyp odstranit (polypektomie) a snížit tak riziko vzniku karcinomu.

Projevy pokročilého nádoru mohou být nespecifické zažívací obtíže a problémy s vyprazdňováním. Závažný (život ohrožující) je ileózní stav, který vzniká při uzávěru střeva. Projevuje se křečemi, nafouknutím, někdy zvracením, vždy je nutná urgentní (chirurgická) léčba.

Základem léčby je chirurgické odstranění části střeva a mízních uzlin, dle rozsahu případně následovaná adjuvantní chemoterapií. U pokročilého (metastatického) onemocnění se uplatňuje též cílená (biologická) léčba.

Specifická je léčba konečníku (rekta), kde se uplatňuje neoadjuvantní nebo adjuvantní radioterapie nebo chemoradioterapie.

Značky: C18 (Zhoubný novotvar tlustého střeva), C19 (Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení), C20 (Zhoubný novotvar konečníku – recta), C21 (Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu), D01 (Carcinoma in situ jiných a neurčených trávicích orgánů), D12 (Nezhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku‚ řitního kanálu a řiti)

Více v článku O nádorech tlustého střeva a konečníku