změkčující oleje a masti

Léky ze skupiny emoliencia a protektiva

Mechanismus účinku léku

  • Různé přípravky obsahující například tekutý parafin, mandlový nebo sójový olej a podobně
  • Promaštění pokožky a zabránění odpařování vody

Použití léku u onkologických pacientů

Léčba ekzému nebo suché kůže při léčbě inhibitory EGFR

Způsob užívání léku

  • Nanesení na postiženou kůži
  • Koupel dvakrát až třikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.