Česká onkologická společnost

Zobrazit i texty určené pro odborníky

 • Členství v ČOS

  Datum:

  Česká onkologická společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně.  Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se...

  čtěte dál about Členství v ČOS

 • Historie ČOS

  Datum:

  106 let od vzniku Spolku pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary, zvláště rakovinou (22. 10. 1905) a 42 let od vzniku Československé onkologické společnosti ČLS JEP (23. 5. 1969) Přečtěte si, kde začala cesta k vytvoření uskupení "které by vydatně podporovalo...

  čtěte dál about Historie ČOS

 • O společnosti

  Datum:

  Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně, která je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. ČOS sdružuje lékaře a další...

  čtěte dál about O společnosti

 • Odborné sekce ČOS

  Datum:

  Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci Onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny. V současnosti vznikají nové sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie,...

  čtěte dál about Odborné sekce ČOS

 • Přihláška do ČOS

  Datum:

  4 kroky jak se stát členem České onkologické společnosti ČLS JEP nebo členem sekce: Zájemce o členství v České Onkologické Společnosti ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně.  Podmínky členství v ČLS JEP najdete na stránkách...

  čtěte dál about Přihláška do ČOS

 • Výbor ČOS

  Datum:

  Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2015 a jeho funkční odbobí skončí v roce 2019. Předkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol....

  čtěte dál about Výbor ČOS

 • Vyjádření ČOS k aktuálním otázkám

  Datum:

  Tiskové zprávy, materiály z tiskových konferencí, prezentace, audia, videa. Obsahuje i vyjádření výboru ČOS k aktuálním otázkám a  reakce na dění ve společnosti a v médiích.

  čtěte dál about Vyjádření ČOS k aktuálním otázkám