Výbor ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2015 a jeho funkční období skončí v roce 2019. Předsedkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Výbor se schází každý měsíc s výjimkou letních prázdnin na zasedání, které probíhá v různých komplexních onkologických centrech. Zápis z výboru je vystaven na Linkos a rozeslán členům většinou do týdne.

Chcete-li požádat o záštitu výboru nad vámi pořádanou akcí, vyplňte on-line formulář. Vaše žádost bude projednána na nejbližším zasedání. 

Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS.

Složení výboru 2015 - 2019