Výbor ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2023 a jeho funkční období skončí v roce 2027. Předsedou je Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Výbor se schází každý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Zápis z výboru je vystaven na Linkos a rozeslán členům většinou do týdne. Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS. Chcete-li požádat o záštitu výboru nad vámi pořádanou akcí, vyplňte on-line formulář. Vaše žádost bude projednána na nejbližším zasedání. 

Složení výboru 2023 - 2027

předseda:

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
639 00 Brno
kiss@mou.cz

místopředseda:

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

tel.: 377 105 500
e-mail: finek@fnplzen.cz

vědecký sekretář:

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha

e-mail: tomas.buchler@fnmotol.cz

pokladník:

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni
Fakultní nemocnice Plzeň
Fodermayerův pavilon

tel.: 377 153 121
e-mail: svobodat@fnplzen.cz

členové výboru:

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20

tel.: 588 444 295
e-mail: bohuslav.melichar@fnol.cz

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno

e-mail: petrakova@mou.cz

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

tel: 224 692 219
e-mail: petruzelka.lubos@vfn.cz, petruzel@mbox.cesnet.cz

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
Šrobárova 1150/50
100 34  Praha 10

e-mail: renata.soumarova@fnkv.cz

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno

e-mail: msvoboda@mou.cz

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Onkologické centrum
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec

e-mail: igor.richter@seznam.cz

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Ústav radiační onkologie FNB a 1.LF UK
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

tel: 224 692 219
e-mail: tesarova.petra@vfn.cz; petra.tesarova@lf1.cuni.cz

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
639 00 Brno

e-mail: tomasek@mou.cz

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
Sokolská 51
500 05 Hradec Králové

e-mail:milan.vosmik@post.cz

předsedkyně revizní komise:

doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

e-mail: iveta.kolarova@fnhk.cz

členka revizní komise:

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84
150 06 Praha

e-mail: katerina.kopeckova@fnmotol.cz

člen revizní komise:

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Ph.D.

Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
639 00 Brno

e-mail: tomasek@mou.cz

sekretářka:

 Alena Koutská

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha

telefon: 224 434 701
e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz