Výbor ČOS

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2019 a jeho funkční období skončí v roce 2023. Předsedkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Výbor se schází každý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Zápis z výboru je vystaven na Linkos a rozeslán členům většinou do týdne. Termíny zasedání výboru najdete v kalendáři ČOS. Chcete-li požádat o záštitu výboru nad vámi pořádanou akcí, vyplňte on-line formulář. Vaše žádost bude projednána na nejbližším zasedání. 

Složení výboru 2019 - 2023

předsedkyně:

 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK v Praze a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha
jana.prausova@fnmotol.cz

místopředseda:

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Radioterapeutické a onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Fodermayerův pavilon
tel.: 377 153 121
finek@fnplzen.cz

 vědecký sekretář:

 

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
petrakova@mou.cz

pokladník:

 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Radioterapeutické a onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Fodermayerův pavilon
tel.: 377 153 121
svobodat@fnplzen.cz

člen výboru:

 

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologické oddělení TN
Vídeňská 800
Praha 4, 140 59
tel: 261 082 522
tomas.buchler@ftn.cz

člen výboru:

 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR,
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Kamenice 3
625 00 Brno
dusek@iba.muni.cz

člen výboru:

 

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
639 00 Brno
kiss@mou.cz

člen výboru:

 

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
tel.: 588 444 295
bohuslav.melichar@fnol.cz

člen výboru:

 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
petruzelka.lubos@vfn.cz, petruzel@mbox.cesnet.cz

člen výboru:

 

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
msvoboda@mou.cz

člen výboru:

 

prof. MUDr.Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
tesarova.petra@vfn.cz; petra.tesarova@lf1.cuni.cz

člen výboru:

 

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
639 00 Brno
tomasek@mou.cz

člen výboru:

 

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
Sokolská 51
500 05 Hradec Králové
milan.vosmik@post.cz

předseda revizní komise:

 

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
iveta.kolarova@fnhk.cz

člen revizní komise:

 

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN
Sokolská 51
500 05 Hradec Králové
kopecjin@fnhk.cz

člen revizní komise:

 

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Onkologické centrum
Krajská nemocnice Liberec
Husova 10
460 63 Liberec
igor.richter@seznam.cz

sekretářka:

 

Alena Koutská

Onkologická klinika 2. LF UK v Praze a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha
alena.koutska@fnmotol.cz
telefon: 224 434 701