Odborné sekce ČOS

Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny. Informace o složení a činnosti sekcí naleznete zde. 

 • Sekce mladých onkologů

  (2014) Slouží cílené komunikaci s lékaři ve věku do 45 let nebo v přípravě v oblasti klinické nebo radiační onkologie. 

 • Sekce uroonkologie

  (2006,2017) Koordinuje proporce společné péče urologů a onkologů o onkourologické nemocné. 

 • Sekce preventivní onkologie

  (2012) Společná platforma pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a koordinují onkopreventivní aktivity.

 • Sekce onkologické imunologie

  (2014) Cílem je zlepšení efektivity nádorové imunoterapie poznáváním procesů, které se odehrávají v nádorovém mikroprostředí a imunitním systému. 

 • Sekce psychoonkologie

  (2006) Podporuje nezbytnost psycho-onkologa u lůžka pacienta a poskytuje poradenství.

 • Sekce podpůrné léčby a péče

  (2017) Sekce se zabývá podpůrnou léčbou a péčí o pacienta v celé její šíři. 

 • Sekce sociálních pracovníků

  (2019 - ukončena činnost k 23.5.2023) Sekce se zabývá sociální podporou v době onkologické léčby. Sekce vzniká. 

 • Neuroonkologická sekce

  (2011) Reprezentuje klinické a biomedicínské disciplíny podílející se na diagnostice a léčbě nádorových onemocnění nervového systému.

 • Sekce pediatrické onkologie

  (1998) Přispívá k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku dětské onkologie.

 • Sekce pro nádory prsu

  (2014) Multidisciplinární platforma pro odborníky na problematiku nádorů prsu.

 • Sekce pro nádory hlavy a krku

  (2014) Hlavním cílem sekce je spolupráce s dalšími obory, které se podílejí na diagnostické a léčbě nádorů hlavy a krku

 • Onkospondylochirurgická sekce

  (2014 - ukončena činnost k 23.5.2023) Sdružuje odborníky na chirurgii nádorů páteře. 

 • Sekce pro endokrinní nádory

  (2014 - ukončena činnost k 23.5.2023) Sdružuje multidisciplinární odborníky na problematiku nádorů štítné žlázy a nadledvin.

 • Sekce NOR

  (2007 - ukončena činnost k 23.5.2023) Sekce NOR přispívá k plnění všech bodů NOP, které souvisí s informatikou a analýzou dat. 

 • Sekce dermatoonkologie

  (2006 - ukončena činnost k 23.5.2023) Vytváří systém propojující a podporující diagnostiku a léčbu maligního melanomu a edukaci. 

 • Pneumoonkologická sekce

  (2004 - ukončena činnost k 23.5.2023) Pracuje společně v rámci České onkologické společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti.

 • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

  (2004 - ukončena činnost k 23.5.2023) Sekce byla založena s ohledem na klinické dopady nových molekulárních prediktorů. 

 • Sekce onkochirurgie

  (2000-2016) Sekce byla zrušena, nyní pracuje v rámci České chirurgické společnosti.