kongresy

Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické Společnosti ČLS JEP je iniciátorem a pořadatelem již tradičních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Členové sekce byly také u zrodu platformy Fórum onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven, v rámci které...

10th Central European Lung Cancer Conference Členové výboru Sekce pneumoonkologie byli prezidenty konference 10th Central European Lung Cancer Conference, která se konala v Praze 18.–21. června 2006. Západočeské pneumoonkologické dny Sekce již tradičně organizuje konferenci s názvem Západočeské...

Část vzdělávací akce obsahuje především Kongresový kalendář, který poskytuje přehled vzdělávacích akcí, tuzemských i zahraničních kongresů a konferencí, ale i kurzů a seminářů, které se dotýkají onkologické tematiky. Najdete zde také formulář žádosti o podporu nebo garanci...

Upozornění k udílení akreditací: ČOS poskytuje záštitu, ale neudílí ani neorganizuje udílení akreditací ČLK. Pořadatel musí požádat Českou lékařskou komoru (odd. vzdělávání), tel. 257 216 810, vzdelavani@clkcr.cz o přidělění kreditů. K žádosti o akreditaci je nutné v příloze zaslat...

PragueONCO 2017 – letošní multioborové setkání
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

PragueONCO – 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium s motem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“ je již minulostí. Proběhlo velmi dynamicky, jeho bohatý a pestrý program byl naplněn mnoha významnými sděleními domácích i zahraničních odborníků. Již tradičně mělo nejen vysokou odbornou úroveň, ale i společenský význam a charakterizovala ho příjemná přátelská atmosféra všech účastníků z řad lékařských i jiných profesí. Tradičně bylo i setkáním pro onkologicky nemocné.