Zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání

Upozornění k udílení akreditací: ČOS poskytuje záštitu, ale neudílí ani neorganizuje udílení akreditací ČLK. Pořadatel musí požádat Českou lékařskou komoru (odd. vzdělávání), tel. 257 216 810, vzdelavani@clkcr.cz o přidělění kreditů. K žádosti o akreditaci je nutné v příloze zaslat program akce. Více informací na stránkách ČLK - sekce vzdělávání

V roce 2011 skončila doba platnosti Akreditace ke školení v systému celoživotního vzděláváni lékařů pro ČLS JEP a byla stanovena nová pravidla spolupráce ČLS s ČLK na celoživotním vzděláváni lékařů v rámci Asociace pro celoživotním vzdělávání lékařů. Kam podávat žádosti o registraci, co musí obsahovat pozvánka na vzdělávací akci, jaká je výše úhrady a žádost o zařazení akce do systému kontinuálního vzdělávání najdete v dokumentech níže.

Od 3. října 2011 mají být žádosti o registraci vzdělávací akce zasílány přímo na následující adresy. Prosím, nezasílejte již žádosti do ČLS JEP:

 • Česká lékařská komora (ČLK),
  • Bc. Magda Řehořová
  • Lékařská 2,150 30 Praha 5
  • tel: +420 257 211 329 l. 24, e-mail: vzdelavani@clkcr.cz
 • Česká asociace sester (ČAS)
 • Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KWOPZ)
 • Asociace klinických psychologů ČR (AKP)
  • PhDr. Pavla Volfová
  • Nad Přehradou 406, 109 00 Praha 15-Horní Měcholupy
  • tel: +420 604 232 427, e-mail: kredity.praha@gmail.com
 • Společnost středně zdravotnických pracovníků - obor mikrobiologický laborant (SZP)
  • lveta Muroňová
  • Nádražní 34
  • 785 01 Šternberk
  • tel:+420 603740 821, e-mail: muroni@seznam.cz

Související dokumenty:

 1. Sdělení ČLS JEP o nových pravidlech spolupráce ČLS JEP s ČLK na celoživotním vzděláváni lékařů 20.9.2011
 2. Stavovský předpis České lékařské komory č. 16 - SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
 3. Příloha ke Stavovskému přepisu ČLK č. 16 - podmínky úhrady pro ČLS JEP - viz $ 4 písm. a)
 4. Formulář žádosti Odborné společnosti ČLS JEP o zařazení akce do registru kontinuálního vzdélávání