Vzdělávací akce

Část vzdělávací akce obsahuje především Kongresový kalendář, který poskytuje přehled vzdělávacích akcí, tuzemských i zahraničních kongresů a konferencí, ale i kurzů a seminářů, které se dotýkají onkologické tematiky. Najdete zde také formulář žádosti o podporu nebo garanci České onkologické společnosti vaší odborné akci, podmínky jejího udělení a seznam akcí, které záštitu společnosti získaly.