pracoviště

Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů Komplexní onkologická centra: Komplexní onkologické centrum FN HK Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří PhD. Klinická onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové, Onkologická ambulance:...

Seznam všech genetických pracovišť najdete na stránkách Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Aktualizovaný seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevenci pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů byl publikován v časopise Klinická onkologie...

Mgr. Karolína Machová

Již několik let je na této klinice psycholog součástí týmu a podílí se na komplexní péči o pacienty. Pomoc psychologa je zajištěna jak pro pacienty hospitalizované, tak pro pacienty léčené ambulantně. Může být poskytnuta jednorázově, nebo v několika setkáních po delší časové období v průběhu léčby.

Mgr. Alexandra Škrobánková

Nedílnou součástí zdravotnického týmu Hematoonkologické kliniky je také psycholog, poskytující nemocnému, a jeho rodině, psychologickou péči. Jejím hlavním úkolem je pomoci nemocnému v adaptaci na nově vzniklou situaci, psychologické provázení léčbou po celou dobu jejího trvání a vyrovnání se se změnami a problémy, které s sebou nemoc a léčba přináší do života nemocných.

Mgr. Karolína Otevřelová

Práce psychoonkologů není o tom, že “to někdo dělat musí“, ale že to někdo dělat chce.

Mgr. Irena Vlčková

Uplatnění psychologa je na dětské onkologii značně široké. Psychologická péče na onkologii představuje práci s psychicky zdravými lidmi v silně zátěžových situacích, proto by psycholog neměl být primárně zaměřen na oblast psychopatologie, ale rozvíjet u sebe schopnost podpory a porozumění.