Pracoviště lékařské genetiky

Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů

Komplexní onkologická centra:

Komplexní onkologické centrum FN HK
Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří PhD.
Klinická onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové,
Onkologická ambulance: MUDr. Iva Slánská
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon k objednání: 495 833 708 (pátek)
Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky FN HK: tel. k objednání 495 832 553

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje
Vedoucí lékař: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. , email: vanasek@kocpardubickehokraje.cz, tel. 466 016 401
Multiscan s.r.o.
Onkologická ambulance: MUDr. Kateřina Vondráčková, vondrackova@multiscan.cz , tel. 466 016 415
Kyjevská 44, 530 01 Pardubice
Telefon k objednání: 466 016 414
http://www.kocpardubickehokraje.cz/

Komplexní onkologické centrum KN Liberec
Vedoucí: MUDr. Jiří Bartoš: jiri.bartos@nemlib.cz
Onkologická ambulance: MUDr. Lucie Barsová: lucie.barsova@nemlib.cz
Oddělení klinické onkologie
Krajská nemocnice Liberec, Husova 10
Telefon k objednání: 485312909, 485312267

Komplexní onkologické centrum FN Ostrava 
Vedoucí: MUDr. David Feltl, PhD.
Onkologická ambulance: MUDr. Zlatuše Bravencová, bravencova@email.cz, tel. 597 373 492
Onkologická klinika FN Ostrava,
Telefon k objednání – sestry 597 374 327, lékař 597 373 492 (pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hod)
Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Telefon k objednání: 597 373 264

Komplexní onkologické centrum FN na Bulovce, VFN a Thomayerovy nemocnice 
Vedoucí: prof. MUDr. Jitka Abrahámová DrSc.
Všeobecná fakultní nemocnice
Onkologická ambulance: MUDr. Martina Zimovjanová PhD., zimov@seznam.cz
Onkologická klinika VFN 1. LF UK
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha
Telefon k objednání: ZS Zuzana Semanová , tel. 224 966 768
ambulance poliklinika 2. patro Budova B každý pátek 8-13 hod
Genetická ambulance, ÚBLG, VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2: tel. k objednání: 224 967 171, 175

Thomayerova nemocnice
Onkologická ambulance: doc. MUDr. Josef Dvořák, josef.dvorak@ftn.cz, tel. 261 083 832
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Tel. k objednání: 261 083 832
Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky TN: tel. k objednání 261 083 760

Komplexní onkologické centrum FN Motol
Vedoucí: Doc. MUDr. Jana Prausová PhD., MBA tel. 224 434 720
Onkologická ambulance: MUDr. Vlastimila Čmejlová, vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz , tel. 224 434 761
Radioterapeuticko - onkologické oddělení
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon k objednání: tel. 224 434 760, 761
Genetická ambulance, ÚBLG FN Motol: tel. k objednání 224 433 564, 567, denně od 7-8 a 14- 15 hod.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
Centrum pro tyreoidální onkologii
Vedoucí a ambulance: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., petr.vlcek@fnmotol.cz,
tel.: 224 434 600
V Úvalu 84, 15006 Praha 5
Telefon k objednání: 224 434 601, 224 434 628

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, FN Královské Vinohrady Praha
Vedoucí: MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, jan.dvorak@fnkv.cz, tel. 267162837
Radioterapeutická a onkologická klinika
Vedoucí: Doc. MUDr. Martina Kubecová PhD., kubecova@fnkv.cz, tel. 267162333
Onkologická ambulance: MUDr. Marie Bendová CSc., Bendova.Marie@seznam.cz , tel. 267163020
FN Královské Vinohrady Praha
Radioterapeutická a onkologická klinika
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Telefon k objednání: 267 163 020, 267 163 293, 267 162 815
Genetická ambulance: doc. MUDr. Aleš Panczak, CSc, genetika.rtok@fnkv.cz : tel. k objednání: 267 163 136

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín a.s.
Vedoucí: doc. MUDr. Renáta Soumarová, PhD.
Onkologická ambulance: MUDr. Nina Dvořáčková, nina.dvorackova@onkologickecentrum.cz, tel. 606265245
Poliklinika Agel
Revoluční 2214/35, 74101 Nový Jičín
Telefon k objednání: ZS Jančálková Anna 556 416 142 (602 632 736)
Genetická ambulance: Revoluční 2214/35, Nový Jičín: tel. k objednání: 556 416 142, 602 632 736

Komplexní onkologické centrum KN T. Bati, a.s. Zlín
Vedoucí: MUDr. Milan Kohoutek
Onkologická ambulance: MUDr. Pavel Veselý, Ph.D., pavel.vesely@bnzlin.cz, tel: 577 552 812
Onkologické centrum
KNTB a.s. Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600 , 762 75 Zlín
Telefon k objednání: 577 552 812
Genetická ambulance, Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky, KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín 762 75: tel. k objednání 577 552 537

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava
Vedoucí: MUDr. Lubomír Slavíček Ph.D., slavicekl@nemji.cz , tel. 567 157 151, 731 628 882
Onkologická ambulance: MUDr. Zuzana Vaculínová, zuzana.vaculinova@gmail.com, tel. 567 157 377
Onkologické oddělení
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Telefon k objednání: 567 157 377
Genetická ambulance, nem. Jihlava: tel. k objednání: 604 415 649

Komplexní onkologické centrum FN Plzeň
Vedoucí: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, finek@fnplzen.cz , tel. 377 105 500 fax.377 105 545
Onkologická ambulance:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, finek@fnplzen.cz
RTO FN Plzeň
E.Beneše 13, 305 99, Plzeň
Telefon k objednání: 377 105 514, 377 105 511,
Genetická ambulance, Ústav lékařské genetiky, FN Plzeň: tel. k objednání 377 402 868, 869

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.
Vedoucí: MUDr. Václav Janovský
Onkologická ambulance:
MUDr. Ivona Mrázová, MBA, mrazova@nemcb.cz, tel. 387 875 114
MUDr. Petr Vítek, vitek@nemcb.cz , tel. 387 875 114
Onkologické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
Telefon k objednání: 387 875 114
Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky NČB: tel. k objednání 387 873 007

Komplexní onkologické centrum MN v Ústí nad Labem, o.z.
Vedoucí: MUDr. Martina Chodacká, martina.chodacka@kzcr.eu tel. 477 113 260
Onkologická ambulance: MUDr. Denisa Musilová, denisa.musilova@kzcr.eu 477113295
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice, o.z. - KOC - Onkologie MN
V Podhájí 21 , 401 13 Ústí nad Labem
Telefon k objednání: 477 11 3281 nebo klapka 3295
Genetická ambulance, Oddělení lékařské genetiky, MN Ústí nad Labem: tel. k objednání 475 682 473

Komplexní onkologické centrum FN Olomouc
Vedoucí a onkologická ambulance: Prof. MUDr. Bohuslav Melichar PhD., bohuslav.melichar@fnol.cz , tel. 588 444 288
Klinika onkologie
Onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon k objednání: 588 444 295
Genetická ambulance, Ústav lékařské genetiky FN Olomouc: tel. k objednání: 588 443 858

Komplexní onkologické centrum Brno, MOÚ, FN u Svaté Anny, FN Brno
Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc.
Onkologická ambulance:
MUDr. Katarína Petráková, petrakova@mou.cz, tel. 543 134 000
MUDr. Markéta Palácová, palacova@mou.cz, tel. 543 136 812
MUDr. Krásenská Marta, krasenska@mou.cz, tel. 543 136 111
MUDr. Anna Ondračková, ondrackova@mou.cz, tel.543 136 162, objednávky na tel. 543 136 161- zdravotní sestra
MUDr. Dagmar Macková, mackova@mou.cz, tel. 543 136 110
MUDr. Marek Svoboda PhD. msvoboda@mou.cz, tel. 543 136 902
Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Telefon k objednání pro všechny preventivní ambulance: 543 136 911
Genetická ambulance, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ: tel. k objednání 54313 kl. 6900, 6901, 6907, 6911

Onkologická ambulance: MUDr. Dagmar Brančíková, dagmar.brancikova@fnbrno.cz , tel. 532 232 384
Interní hematoonkologická klinika
Onkologická ambulance pro solidní nádory
FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel. k objednání: 532 233 976
Genetická ambulance, Oddělené lékařské genetiky FN Brno, Černopolní 9: tel. k objednání: 532 234 490

Dětské onkologické centrum FN Motol
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý DrSc.
Onkologická ambulance: MUDr. Jarmila Kruseová PhD. tel. 2 2443 6444, Jarmila.Kruseova@fnmotol.cz
FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon k objednání: 2 2443 6444 + email: vysetreni.kdho@fnmotol.cz
Genetická ambulance, ÚBLG FN Motol: tel. k objednání 224 433 564, 567, denně od 7-8 a 14- 15 hod.

Dětské onkologické centrum FN Brno
Vedoucí : Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., jsterb@fnbrno.cz , tel: 532 234 755
Onkologická ambulance: Prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc., vbajciova@fnbrno.cz , tel: 532 234 671
Klinika dětské onkologie
Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 625 00 Brno
Telefon k objednání: 532 234 605
Genetická ambulance, Oddělené lékařské genetiky FN Brno, Černopolní 9: tel. k objednání: 532 234 490

Další onkologická pracoviště

MUDr. Skopal Lubomír, lubskopal@volny.cz
Centrum klinické onkologie Přerov
Poliklinika MENS
Náměstí Přerovského povstání 1
75002 Přerov
Tel. k objednání: 581 701 352 (sestry), 581 701 351 (lékař)

Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
Vedoucí: MUDr. Neumanová Renata, Ph.D., MBA, renata.neumanova@nemzn.cz
Onkologická ambulance:
Adresa: ORKO MUDr. Jana Jánského 11, 66902 Znojmo
prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA: Po: 14,30 – 15,30 hod.
St: 15,30 - 17,00 hod.
MUDr. Čiberová Jindra: Út: 10,00 – 11,00 hod.
MUDr. Holoubek Jan: Čt: 9,00 – 10,00 hod.
MUDr. Špalková Marie: Pá: 8,00 – 9,00 hod.
Telefonické objednání: na 515 215 150 (sestry), 515 215 141 (primář)

Interní odd. SN Opava
prim. MUDr.Peter Gajdoš
Vedoucí lékařka onkol. ambulance SN Opava: MUDr. Margita Nováčiková
E mail: Mnovacikova@seznam.cz, telefon: 553 766 552
Lékař onkologické ambulance:MUDr.Petr Štěpánek
E mail: p.stepanek@atlas.cz, telefon: 553 766 551
Telefon k objednání : 553 766 550 - ošetřovna
(požadováno doporučení praktického lékaře ke sledování a výsledek genetického testování

Seznam všech genetických pracovišť najdete na stránkách Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Informace o stránce