Psychoonkologická péče na Onkologické klinice FN a LF UP Olomouc

Již několik let je na této klinice psycholog součástí týmu a podílí se na komplexní péči o pacienty. Pomoc psychologa je zajištěna jak pro pacienty hospitalizované, tak pro pacienty léčené ambulantně. Může být poskytnuta jednorázově, nebo v několika setkáních po delší časové období v průběhu léčby.

Komplexní onkologické centrum

Onkologická klinika je jednou ze základních částí Komplexního onkologického centra FNOL, které patří mezi 18 center garantovaných Českou onkologickou společností. Komplexní onkologické centrum sdružuje ta pracoviště FN, která se podílejí na komplexní léčbě nádorových onemocnění.

Onkologická klinika FN a LF UP

Tradice léčby zářením je ve FN téměř stoletá. Významným mezníkem bylo vytvoření samostatného ambulantního radioterapeutického oddělení na začátku šedesátých let. Moderní historie naší kliniky se odvíjí zhruba od roku 1980, kdy byl zprovozněn pavilon s ambulantní a lůžkovou částí.
Onkologická klinika FNOL se specializuje na nechirurgickou léčbu solidních zhoubných nádorů, jako jsou karcinom prsu, gynekologické nádory, nádory zažívacího traktu, mozku apod.
Klinika je rozdělena na dvě části. V budově H1 funguje všeobecná onkologická ambulance a jednotka ambulantní chemoterapie se stacionářem, dále pak dvě oddělení (odd. 42A, 42B), kde jsou hospitalizovaní pacienti prodělávající onkologickou léčbu (radioterapii – léčbu zářením, chemoterapii, hormonální terapii, biologickou léčbu). V budově H2 je radioterapeutická ambulance, jsou zde ozařovny, kde probíhá vlastní radioterapie. Nachází se zde též brachyradioterapeutická jednotka. Při tzv. brachyradioterapii je zdroj záření umístěn přímo v oblasti nádoru. Buď je zaváděn přímo do tkáně, zde jde o aplikaci intersticiální, např. jako tzv. „jehličky“ u karcinomu prsu. Nebo je zdroj záření zaváděn do dutin – pochva, dutina děložní, jícen, bronchy aj. Na tuto brachyradioterapeutickou jednotku navazuje oddělení s deseti lůžky, kde jsou hospitalizovány ženy s gynekologickými nádory a krátkodobě též ženy s karcinomem prsu k intersticiální brachyradioterapii („jehličky“).

Psychologická péče na Onkologické klinice

Již několik let je na této klinice psycholog součástí týmu a podílí se na komplexní péči o pacienty. Pomoc psychologa je zajištěna jak pro pacienty hospitalizované, tak pro pacienty léčené ambulantně. Může být poskytnuta jednorázově, nebo v několika setkáních po delší časové období v průběhu léčby.
Spektrum psychologické pomoci se odvíjí od aktuálního stavu a potřeb jednotlivého pacienta. Může jít o prostou emoční podporu pacienta v krizi vyplývající z nemoci, kdy pacient při rozhovoru s psychologem ventiluje své problémy, prožitky a nalézá pochopení a krátkodobou úlevu.
V rámci podpůrné psychoterapie dále psycholog pomáhá pacientovi zorientovat se v aktuální životní situaci, společně s ním hledá způsob, jak onemocnění přijmout a naučit se s ním žít, pomáhá pacientovi zvládnout léčbu a její důsledky.
Psycholog též poskytuje poradensko – terapeutickou činnost pacientům a jejich rodinným příslušníkům. V rámci tohoto může napomoci při řešení interpersonálních nebo dílčích osobních problémů, jako jsou potíže se spánkem, prožitky napětí, úzkosti. Přitom využívá různých technik, jako jsou relaxace, imaginace a klinická hypnóza. Při dlouhodobější terapii a též motivaci pacienta k „práci na sobě“ jej vede k postupnému odstraňování rigidních postojů a vzorců chování, negativního emočního ladění ke světu, vede jej k „osobnostnímu růstu“.

Klíčová slova
pracoviště; Psychoonkologie