Lymfografie s punkční cytologií tenkou jehlou v průkazu maligního postižení mízních uzlin

flag

Klin Onkol 1989; 2(1): 26-32.

Popsány zkušenosti s odběrem 111 uzlin u 68 osob s 9 druhy maligního onemocnění (karcinom děložního čípku 43, sarkom dělohy 2, karcinom vulvy 2, karcinom močového měchýře 2, karcinom prostaty 3, Hodgkinův lymfom 4, non-Hodgkinův lymfom 6, seminom 5, karcinom plic 1), punkcí ultratenkou jehlou uzlin lymfograficky zobrazených. Popsána metoda odběru. Polovina osob s dubiózním lymfografickým nálezem měla v punktátu maligní buňky. Nejčastější záchyt maligních buněk byl učiněn z uzlin nejdistálnějších na zevním ilickém svazku a to i u lokálně málo pokročilých malignit. Olejový kontrast vyvolává v uzlinách granulomatózní zánět, jehož intenzita s časem vzrůstá.