MUDr. Pavel Fencl, CSc.

Nemocnice Na Homolce, Odd. nukleární medicíny a PET centrum (Roentgenova 37/2, 150 00 Praha)

E-mail: pavel.fencl@homolka.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta