K problematice implantačních metastáz při chirurgické léčbě rakoviny konečníku

flag

Klin Onkol 1991; 4(1): 17-19.

Souhrn: Autoři ověřili na podkladě klinických výsledků metodiky, užívané k prevenci vzniku implantačních metastáz při chirurgické léčbě rakoviny konečníku. Výplachy malé pánve a operačního pole cytostatickými či cytotoxickými roztoky považují za neúčinné. Jako možné metodiky doporučují předoperační ozáření a kryofixaci.