doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Chirurgická klinika (Šrobárova 55, 100 00 Praha)

E-mail: lad.horak@volny.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.