Předoperační imunomodulační léčba u nemocných s kolorektálním karcinomem - výsledky randomizované studie

flag

Klin Onkol 1991; 4(1): 14-16.

Souhrn:Autoři neprokázali pozitivní efekt předoperační imunomodulace levamisolem na dlouhodobé přežívání nemocných s kolorektálním karcinomem.