MUDr. Karel Šťastný

Mamologie s.r.o. a KN, Chirurgická klinika (Masarykovo nám. 2667, 530 02 Pardubice)

E-mail: mamologie@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta