Malignity vzniklé po chirurgických výkonech

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 146-148.

Souhrn: Malignity, jako následek předchozího chirurgického zákroku, jsou poměrně velmi vzácnou komplikací, nicméně velmi závažnou. Vzhledem k tomu, že tato problematika je poměrně málo známa, předkládají autoři stručný přehled současných znalostí. Karcinomy mohou vzniknout po implantaci cizích těles, nebo jako pozdní komplikace resekci žaludku pro benigní příčiny. Vznik karcinomu může také komplikovat diverzi moči do tlustého střeva. Velmi závažný je vznik lymfangiosarkomu při lymfedému po radikálních mastektomiích s ozářením pro karcinom prsu. Vzácně jsou pak popisovány i jiné případy malignit následujících po chirurgickém výkonu.