Archiv: 15. 10. 1991, ročník: 4, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 9 zrušit všechny filtry

Obecné

Klin Onkol 1991; 4(5): 131.

Přehled

Klin Onkol 1991; 4(5): 131-134.
Autoři: Koutecký Josef

Původní práce

Klin Onkol 1991; 4(5): 135-136.
Klíčová slova: recidiva extraluminální, recidiva intraluminální, rekanalizace
Autoři: Horák Ladislav, Řehák (1927-2008) František
Klin Onkol 1991; 4(5): 137-141.
Klíčová slova: karcinom prsu II. klinického stadia, chemoterapie, neoadjuvance, adjuvance
Autoři: Lorenc I.
Klin Onkol 1991; 4(5): 142-145.
Klíčová slova: nádory slinných žláz, cystadenolymfom, subklasifikace, karcinom v CAL
Autoři: Podlešák I., Šíbl O., Dolečková V.
Klin Onkol 1991; 4(5): 146-148.
Autoři: Fait Vuk, Pačovský Zdeněk, Navrátil Bohuslav
Klin Onkol 1991; 4(5): 149-152.
Klíčová slova: germinatívne nádory testis, bilaterálne nádory, simultánny výskyt, sukcesívny výskyt, intratubulárna neoplázia, fertilita po orchiektómii
Autoři: Ondruš Dalibor, Maťoška J., Honák M.

Sdělení

Klin Onkol 1991; 4(5): 153-155.
Autoři: Pecherstotfer Martin

Zprávy

Klin Onkol 1991; 4(5): 156-157.
Autoři: Pleško I.