Malignizace cystadenolymfomu příušní slinné žlázy

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 142-145.

Souhrn: Ve své práci autoři popisují maligní zvrhnutí epitelové složky cystadenolymfomu příušní slinné žlázy. V úvodu práce je uvedeno rozdělení epiteliálních nádorů slinných žláz podle WHO, histopatologická charakteristika cystadenolymfomu a subklasifikace cystadenolymfomu do IV subtypů. V druhé části práce je uváděn přehled ve světovém písemnictví dosud publikovaných případů malignizace cystadenolymfomu společně i s námi popsaným případem. Jednalo se o 79letého muže, který se dostavil na naši ambulanci pro rok trvající rezistenci v parotideomaseterické krajině cytologicky s podezřením na sialoadenom. Po exstirpaci útvaru z příušní žlázy jsme zjistili, že se jedná o lymfatickou uzlinu infiltrovanou žlázovým karcinomem. Provedli jsme tedy radikální výkon na slinné žláze, spojený s blokovou disekcí. Histologicky byla potvrzena infiltrace slinné žlázy maligně zvrhnutým cystadenolymfomem. Rozvoj karcinomu v cystadenolymfomu je velmi vzácný. V literatuře je dosud popsáno 8 případů. Histologicky se jednalo o adenokarcinomy, dlaždicobuněčné karcinomy či nediferencované karcinomy. V našem případě šlo o tubopapilární karcinom.