Neoadjuvantni versus adjuvantní chemoterapie kombinací CMF (Cyklofosfamid, Metotrexát, Fluorouracil) karcinomu prsu II. klinického stadia u žen v premenopauze

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 137-141.

Souhrn Na souborech 50 a 54 pacientek v premenopauze, s karcinomem prsu II. klinického stadia (TI, T2, Nib, M0) byla srovnávána účinnost předoperačního (neoadjuvantního) a pooperačního (adjuvantního) podání standardně používané kombinace CMF. Při použití 1 série CMF jako neoadjuvance, bylo dosaženo u skupiny pacientek s 1-3 pozitivními regionálními lymfatickými uzlinami o 6% vyššího 4letého intervalu bez známek choroby, proti jenom adjuvantnímu podání CMF (88,8% : 82,5%). Výsledek není statisticky signifikantní. U pacientek se 4 a více pozitivními uzlinami jsou oba způsoby podání rovnocenné 50%:50%).