Redakční sdělení

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 131.

ANKETA

Vážení čtenáři,

máme v úmyslu i v dalším ročníku Klinické onkologie zahajovat obsah každého čísla přehledným sdělením. Pro přípravu nejvhodnějších témat prosíme o Vaši spolupráci. V přiloženém anketním listu:

  • navrhněte téma přehledných sdělení, které považujete za potřebné publikovat

  • navrhněte témata, která byste byli ochotni sami zpracovat

  • v dalším seznamu přehledných sdělení zatrhněte ta, která považujete za nejvhodnější.