Podání G-CSF jako léčba granulocytopenie po myelotoxické chemoterapii u pacientů s testikulárními tumory

flag

Klin Onkol 1993; 6(5): 137-141.

Souhrn:
U třech pacientů s pokročilým generalizovaným testikulárním nádorem jsme použili G-CSF k reparaci granulocytopenic po myelotoxické terapii ve vyšších dávkách. Nezaznamenali jsme žádné vedlejší účinky a efekt na normalizaci granulocytů byl nesporný. Limitujícím faktorem se nám jevila těžká trombocytopenie po léčbě a vysoká cena preparátu.
Možnost použití takovéto podpůrné terapie zlepšuje kvalitu života pacientů, minimalizuje vedlejší účinky léčby a zlepšuje vyhlídky nemocných na úzdravu.