Zpráva ze studijního pobytu v Barceloně

flag

Klin Onkol 1993; 6(5): 149.

V červnu 1993 jsem byla v rámci programu „TEMPUS" na měsíčním studijním pobytu v universitní nemocnici „Santa Creu i Sant Pau" v Barceloně, na oddělení radioterapie. Toto oddělení je umístěno v novém pavilónu navazujícím na pavilón onkologie a tvoří jej 3 úseky - brachyterapie, zevní ozařování a dozimetrie.

Na úseku brachyterapie pracují 4 lékaři a 2 chirurgické sestry s kvalifikací pro rtg laboranty. Provádí se brachyterapie intra-kavitární pomoci manuálního afterloadingu zdroji Cs137 ve formě tub a intersticiální brachyterapie Ir192 ve formě drátů či „hair-pen". Interakativní radioterapie se užívá pro léčbu Ca čípků a těla děložního po ukončení zevního ozáření nebo po operaci. K vaginálním aplikacím tub Cs137 slouží individuálně tvarované muláže, vaginální cylindry nebo kolpostaty. Intersticiální brachyterapie je prováděna metodou manuálního afterloadingu pomocí dutých jehel, do kterých jsou zavedeny zdroje Ir192 ve formě drátků zatavených do plastikových trubiček. Uplatňuje se zejména jako boost technika po zevním ozáření Ca mammae. Plastikové trubičky jako vodiče drátků Ir192 se používají při brachyterapii v oblasti dutiny ústní, orofaryngu a sarkomů měkkých tkání. Intersticiální brachyterapie Ir192 zářiči ve formě „hair - pen" slouží k léčbě malých nádorů v oblasti rtu, dutiny ústní a penisu. Brachyterapie v oblasti pánve je prováděna v epidurální anestézii. Aplikační sál je vybaven kvalitním polohovacím operačním stolem a na aplikačním sále je instalován rtg diagnostický přístroj a monitor rtg obrazu. Brachyterapie je prováděna 2 x týdně, v jednom dnu jsou na programu maximálně 4 pacienti. Po aplikaci zářičů jsou měřeny dávkové příkony v určených vzdálenostech a kalkulovány povolené doby expozice pro ošetřující personál a návštěvy. Pokoje pro pacienty se zavedenými zářiči jsou jednolůžkové s vlastním příslušenstvím a stíněním dveří.