Klin Onkol 1993; 6(6): 171-175.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu: Léčení bolesti u nemocných s maligním nádorem je důležitou součástí podpůrné léčby, která je často podceňována. Bolest bývá doprovázena pocity úzkosti, strachu a deprese. Zvláště dlouhodobá bolest se stává dominantou, která vyžaduje léčebný zásah. Nemocný se zhoubným nádorem často trpí bolestí zbytečně buď proto, že ošetřující lékař má obavy před vznikem návyku u pacientů nebo obavy z různých administrativních komplikací, případně není o léčebných možnostech algického syndromu dostatečně informován. (13)