Pirarubicin iTHP-Adriamycin)

flag

Klin Onkol 1994; 7(2): 33-39.

Souhrn:
Pirarubicin, THP-ADM (Tetrahydropyranoyl-adriamycin) je nový analog Adriamycinu, jehož předností je minimální kardiotoxicita. Účinnost, vedlejší efekty a další vlastnosti Pirarubicinu byly ověřovány ve studiích fáze I a II při použití nejméně 3 dávkovacích schémat. Spektrum účinnosti Pirarubicinu je podle dosavadních zkušeností podobné Adriamycinu. Pirarubicin je účinný zejména u nádorů prsu, hematologických malignit, plicních nádorů a nádorů ORL oblasti. Příznivé výsledky byly dosaženy v intraarteriální chemoterapii nádorů ORL oblasti a jaterních nádorů a v Intrakavitární terapii nádorů močového měchýře. Limitujícím toxickým efektem je jednoznačně myelosuprese. Kardiotoxické nežádoucí efekty se vyskytují zřídka, při dodržení limitu kumulativní dávky poškození myokardu nehrozí. Ostatní nežádoucí účinky jsou mírné. Na základě dosavadních výsledků nelze zatím srovnat jednotlivá schemata aplikace a nelze posoudit zaměnitelnost Pirarubicinu s Adriamycinem.