Současné možnosti řešení dlouhodobého žilního přístupu u onkologicky nemocných

flag

Klin Onkol 1994; 7(3): 67-72.

Souhrn: Dlouhodobý žilní přístup je problémem každodenní onkologické praxe. Intravenózní podávání cytostatik vede za několik měsíců k sklerotizaci periferního žilního systému. Dřívější přístupy, jako arteriožilní spojky a štěpy, perkutánní katetry, nenašly širšího uplatnění v řešení tohoto problému. Jen Hickmanův katetr se stal velmi užitečný při léčbě pacientů s akutní leukemií a těch, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně. Kompletně podkožně implantovatelný systém s napojením na centrální žílu je zlepšením v řešení problému dlouhodobého žilního přístupu. V článku je shrnut vývoj od arteriožilních spojek až po implantaci portů, současné možnosti a trendy v řešení dlouhodobého žilního přístupu, jsou uvedeny naše první zkušenosti se zavedením 11 IMFLANTOFIX®, implantovatelných portů. Porty byly implantovány v průměru na dobu 189 dnů (interval od 37 do 189 dní), celkem 1001 dnů. Celkem byly zaznamenány 4 komplikace. Jeden případ žilní trombózy, 1 případ okluze katetru, 1 případ vzniku extravazátu a 1 případ časného pooperačního krvácení v místě implantace portu. Jak pacienti, tak zdravotnický personál, byli vysoce spokojeni s tímto systémem. Bezpečnost, vysoká akceptovatelnost pacienty a zlepšení kvality života jsou výrazné výhody tohoto systému při léčbě onkologických pacientů se špatným žilním přístupem.