Je transfuze krve bezpečná?

flag

Klin Onkol 1995; 8(01): 3-5.

Souhrn: Krví a krevními deriváty se na příjemce mohou přenést virusy, bakterie a paraziti. Transfudovaná krev může vyvolat imunosupresi nebo imunomodulaci a vést tak k časnějším relapsům nádorových nemocí. Doporučujeme proto uvážlivou indikaaci převodu krve a krevních derivátů, autotransfuze, deleukotizaci krve a další postupy.