Zkušenosti s 2-chlorodeoxyadenosinem u 7 nemocných s vlasatobuněčnou leukémií

flag

Klin Onkol 1995; 8(01): 6-10.

Souhrn: Léčba vlasatobuněčné leukémie (VBL) představuje dosud terapeutický problém. I po zavedení interferonu-alfa a deoxycoformycinu do léčby VBL dochází u části nemocných k relapsu. Po podání novéno purinového derivátu 2-chiorodeoxyadenosinu (cladribinu) (2—CdA) byly popsány remise trvající několik let. V našem souboru 7 nemocných s VBL došlo po podání 1 kúry 2—CdA v dávce 0,1 mg/kg/den po 7 dnů k normalizaci krevního obrazu u 5 nemocných, u dvou přetrvává za 10 měsíců po skončení léčby mírná leukopenie, u nemocných s rozsáhlou abdomináiní lymíadenopatií došlo k úplnému ústupu zvětšených uzlin. U žádného nemocného nebyly zaznamenány infekční komplikace v průběhu přechodné leukopenie. U 2 nemocných byla zjištěna po 3 měsících od skončení léčby při kontrolní trepanobiopsy normální hematopoesa bez přítomnosti vlasatých buněk, u dvou dalších jen minimální infiltrace, u 2 nemocných kontrolní vyšetření dřeně není zatím k dispozici, sedmý nemocný zemřel za měsíc po skončení kúry na infarkt myokardu dříve, než mohlo být kontrolní vyšetření provedeno. Lze předpokládat, že terapie VBL 2—CdA se stane v budoucnu lékem první volby u nemocných bez výrazné pancytopenie.