Ceftriaxonu v léčbě infekčních komplikací u dětí

flag

Klin Onkol 1995; 8(02): 63.

Souhrn není k dispozici. Uveden začátek textu:
K nejčastějším komplikacím protinádorové léčby u děti patří komplikace infekční, zejména bakteriální sepse vzniklá na podkladě neutropenie. Při nedostatečně účinné nebo nevhodné léčbě bývá jejich průběh těžký a nezřídka i fatální. Nejvíce ohroženi jsou pacienti s neutropenii pod 0,5x10 na 9/l, především po megaterapii s následnou transplantací kostní dřeně. K dalším predisponujícím faktorům infekčních komplikaci řadíme kromě neutropenie narušení fyziologických bariér a alteraci přirozené mikrobiální flóry trávicího traktu. Od používaných antibiotických preparátů vyžadujeme širokospektrální baktericidní účinek, možnost jejich kambinace (rozšíření antibakteriálního spektra), co nejnižší počet denních dávek (1—2) a synergní efekt.| Tyto vlastnosti splňuje preparát ceftriaxon (Rocephin, který patří mezi, cefalosporinová antibiotika III. generace. Jedná se o širokospektrý, baktericidní preparát s vysokým stupněm odolnosti vůči různým typům beta-laktamáz.