Klin Onkol 1995; 8(5): 148-152.

Souhrn: Vinorelbin je nové polosyntetické cytostatikum odvozené od alkaloidů Vinca rosea. Od předchozích preparátů se liší menší neurotoxicitou, což umožňuje podávat vinorelbin ve vyšších dávkách a tím dosáhnout většího protinádorového účinku. V klinice se používá zatím hlavně u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu plic a karcinomu prsu. Text přináší základní informace o vinorelbinu a přehled klinických zkušeností s Navelbinem Pierre Fabre v monoterapii a v kombinované léčbě neoperabilního bronchogenního karcinomu. Kombinace vinorelbinu s cisplatinou se jeví v této indikaci nejvhodnější, dosahuje 30 % léčebných odpovědí. Uvedená chemoterapie dočasně zlepšuje kvalitu života a řádově o týdny prodlužuje přežití.