doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

FNB Interní hematoonkologická klinika (Jihlavská 20, 625 00 Brno)

E-mail: tomiska.miroslav@fnbrno.cz

Sekce ČOS: Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS, Sekce podpůrné léčby

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii