Transplantace kostní dřeně u dětí s neuroblastomem

flag

Klin Onkol 1996; 9(6): 175-179.

Souhrn: Neuroblastom vyrůstá z buněk neurální lišty, které utvářejí sympatický nervový systém. Udávaná roční incidence je 8-10 onemocnění na 1 milion populace. Neuroblastom je nejčastějším dětským extrakraniálním zhoubným nádorem. Přes dosažený léčebný pokrok zůstává prognóza u 60 % dětí nepříznivá. Při konvenčně vedené léčbě u dětí s prognosticky nepříznivým typem přežívá bez známek onemocnění pouze 0 %-20 %. Proto je v některých studiích, u těchto pacientů, standardně zařazena myeloablativní léčba s následnou transplantací kostní dřeně (TKD). V tomto sdělení podáváme přehled o zkušenostech některých skupin a pracovišť dětské onkologie s megaterapií a následnou TKD u dětí s neuroblastomem vysokého rizika od roku 1982. V závěru poukazujeme na referované, signifikantně lepší výsledky při zařazení autologní transplantace čištěné kostní dřeně do léčebné strategie.