Prostatický specifický antigen a choroby prostaty

flag

Klin Onkol 1997; 10(1): 1-8.

Prostatický specifický antigen (PSA) je v současnosti nejvýznamnějším nádorovým markerem v urologii. V poslední době se objevily nové přístupy, vedoucí ke zlepšení jeho výpovědní hodnoty, jako např. stanovení jeho volné frakce, vztahu k objemu prostaty, rychlosti tvorby, ultrasenzitivní stanovení atd. V práci jsou dále shrnuty poznatky o roli PSA při screeningu kracinomu prostaty a o možnosti jeho využití při diagnostice a monitorování nemocných.