Cena redakce

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 64.

CENA REDAKCE ČASOPISU
Redakční rada časopisu Klinická onkologie se rozhodla na svém plenárním zasedání dne 20. února 1997 vyhlásit výroční pravidelnou soutěž s názvem Cena redakce časopisu Klinické onkologie. Tato cena bude udělována jednomu autorovi nebo jednomu kolektivu jedenkrát za rok. Předmětem ocenění může být:

  • mimořádná práce uveřejněná v Klinické onkologii,
  • monotematický komplex článků Vysoké odborné úrovně publikovaný v Klinické onkologii ,
  • komplex článků mimořádné edukační úrovně opět publikovaný v našem časopisu.

Návrh kandidátů provede užší redakční rada na svém pravidelném zasedání při kompletaci posledního čísla ročníku. Svým dílem se návrhu na kandidáty ceny mohou účastnit i pravidelní oponenti příspěvků do časopisu. Oponenti při recenzi zvlášť kvalitní práce ve smyslu uvedených podmínek mohou redakci přímo v posudku navrhnout udělení cen: Návrhy vedení redakce a oponentů budou posouzeny a schváleny plenárním výročním zasedáním rady časopisu.
Cena redakce je představována diplomem podepsaným předsedy obou onkologických společností a vedoucím redaktorem časopisu. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 5000 Kč, vyplacenou laureátovi redakcí časopisu.

Na návrh vedení redakce Klinické onkologie schválilo výroční zasedání redakční rady udělení cen redakce za rok 1996 doc. MUDr. D. Ondrušovi , CSc., za komplex mimořádné edukační úrovně; který vyšel v podobě supplementu s názvem ´Urologická onkológia´.
Vedoucí redaktor