III. banskobystrické onkologické dni

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 53.

Slovenská onkologická spoločnosť; Slovenská otorinolaryngologická spoločnosť; Slovenská stomatologická spoločnosť; Spoločnosť radiačnej terapie, biologie a fyziky; Spolok lekárov v Banskej Bystrici Vás pozývajú na III.Banskobystrické onkologické dni v dňoch 19.-21.júna 1997 v Nízkych Tatrách, hotel Šachtička s témou Nádory hlavy a krku

Prihlášky k účasti posielajte na adresu: M.Beihofnerová, Onkologické odd. NSP F.D.Roosevelta, Cesta k nemocnici č.1, 975 17, Banská Bystrica, tel.: 088/405659