Onkologické dny v Brně

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 59.

Masarykův onkologický ústav v Brně ve spolupráci s European Society for medical oncology, Českou onkologickou společností, Slovenskou onkologickou společností, Lékařskou fakultou mMasarykovy univerzity v Brně, Českou společností sester pořádají XXI.Brněnské onkologické dny a XI.konferenci SZP Gynekologické malignity Brno, 29.-31. května 1997

Sekretariát organizačního výboru: Ludmila Burešová, tel.:05/43136920; Pavla Hodesová, tel.: 05/43136905; adresa: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Brno